yasemin-ural  

Yasemin Ural/Halkla İlişkiler                                         Fatma Akkuşl/Halkla İlişkiler