Diş hekimliği sektörü, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir sektördür. Amaç her zaman için hastanın konforunu arttırmak, acısız ve çabuk iyileşen cerrahiler geliştirmektir. Anestezik solüsyonların kullanımı her ne kadar ağrısız ve acısız tedavileri mümkün kılsa da, günlük hayatı kesintiye uğratmayan diş tedavileri, her bireyin beklentisidir. Durum böyle olunca, teknolojinin her geçen gün ihtiyaca yönelik gelişimi, LAZER’İ diş hekimliği alanına sokmuştur. Lazer 1960 yıllarında Mainman tarafından Basov, Prokhorov ve Townes’ in yaptıkları teorik çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Lazer;

 • Laser,
 • Amplification by,
 • Stimulated,
 • Emission of,
 • Radiation kelimelerinin baş harflerinden ismini almıştır.

Biz şimdi size burada DİYOT LAZERLERİ anlatacağız.

Diyot Lazer

Lazer cihazları, sahip oldukları dalga boylarına ve atım sayılarına göre fonksiyon görürler. 980 nm dalga boyuna sahip diyot lazerleri üzerine ülkemizde de yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır ki; yara iyileşmesinde yardımcıdır. Diode bir lamba barındırırlar. Nd YAG lazerden farkı budur (Romans G, Nentwig GH). 980 nm’ lik diyot lazer cihazı üzerinde araştırmalar yapmışlar, yumuşak dokuda cerrahi sonrasında yara iyileşmesinde son derece faydalar tespit etmişlerdir.

Lazerin diş etinde yara iyileşmesini hızlandırdığını tespit etmişlerdir.

Diyot Lazer'in Ağızda Kullanımı

 • Gömülü yirmi yaş çekiminde insiryonun yapılmasında,
 • Yarı gömülü yirmi yaş dişlerinin arka kısmında yer alan kabarık dişetinin kesilmesinde,
 • Apikal rezeksiyon esnasında flap açılmasında,
 • İmplant operasyonu için kaldırılacak flabin inzisyonunda,
 • Biyopsi alınımı esnasında,
 • Frenoktomide.

Alt çene dil bağının, dilin hareketini kısıtladığı durumda, insizyon etkisi kullanılır. Bütün bu işlemler lazer cihazı olmadan da yapılır. Burada bir mukayese veya üstünlük değil, diyot lazerinin insizyon etkisi anlatılmakta ve bu konuda bilgi verilmektedir.

YARA İYİLEŞMESİNİ STİMULE etmede de diyot lazer kullanılır. Bu yaralar;

 • Mukozitis (özellikle kemoterapi gören hastaların % 40’ında görülür),
 • Damak kısmında gelişen fibromaların cerrahisinde ve cerrahi sonrasında,
 • Aft, uçuk tedavisinde,
 • Protez vuruğunun iyileştirilmesinde,
 • Protez vuruğunun oluşturduğu doku kalınlaşmalarının tedavi edilmesinde,
 • Diş etlerinde yer alan dev hücreli granülomun alınıp yara yerlerinin iyileştirilmesinde,
 • Sigara, alkol, tütün kullanımının oluşturduğu kronik irritasyonun yanak bölgesinde yaptığı lökaplaziler, protezlerin altında yer alan mantar tipi lezyonların iyileştirmesinde ve takip tedavilerinde,
 • Yanaklarda, dudak köşelerinde mevcut bulunan gene kronik irritasyon (dudak ısırma, dudak yeme gibi alışkanlıklar) sonucu kalınlaşmış dokunun tedavisinde,
 • Aynı şekilde sürekli kronik irritasyona bağlı dilde oluşan papillomların tedavisinde hep yardımcı olarak hekim tercihine bağlı kullanılabilirler.

Ortodonti tedavisi esnasında yanak dokularında braketlerin oluşturduğu irritasyonların iyileştirilmesinde kullanılırlar.

DİŞ ESTETİĞİ’ ne dair uygulamalarda da diyot lazer kullanılır.

Diş eti seviyelerinin arasındaki düzensizliği tedavi etmek amaçlı yapılan gingivektomi (diş eti manikürü)de de kullanılır.

Nd-YAG, CO2, Er-YAG lazerler de bu işlemin yapılmasında kullanılabilirler. Diyot lazer bu işlem için spesifik değildir.

Kanal tedavisi yapılmış dişlerde, dolgunun durup dişin kırılması sıkça rastlanan bir durumdur. Kırığın kronun altına doğru uzadığı dişlerde, kron boyu uzatılarak, dişler kron yapımına hazırlanır.

Diş kesimi sonrasında, dişetlerinin retraksiyonu yapılarak ölçüye hazırlanmasında,

Dişeti seviyesinde kırılmış ön dişlerin restore edilebilmesi için, kron boylarının uzatılmasında yardımcı olan diyot lazer hekimin tercihine göre kullanılır.

AĞIZDA MİKROORGANİZMALAR üzerindeki etkisiyle dişeti tedavisi sonrasında, dişeti cebinin dezenfeksiyonu amacıyla kullanılır.

Özellikle kaplama yapılmış dişlerin dişeti tedavisinde, diş aralarında kalan fırça ve diş ipinin ulaşamadığı bölgelerde, dezenfeksiyonun yanı sıra, dişeti dokusunun yeniden iyileştirilmesinde stimülasyon sağlar.

Diyot Lazer Biostimülasyonu Nasıl Sağlar?

 • Son yıllarda diş hekimliği alanına yoğun bir şekilde giren diyot lazer;
 • Yara iyileşmesinde,
 • Antienflamaturar,
 • Aneljezik,
 • Kemik reaksiyonunu arttırtıcı özellikleriyle kullanılmaktadır.

Kaynak

Akal ÜK. Karasu H, Sayan NB Oral kavitenin yumuşak doku tümörleri ve mukoza lezyonlarında CO2 lazerin kullanımının değerlendirilmesi T.Klin. Diş Hek. Bil. 2003.

Diş hekimliği pratiğinde yumuşak dokuda lazer uygulamaları (Prof. Dr. Hakkı Tanyeri)

Zeynep Dereli, Özgür Hanım Tabakoğlu, Özgür Cem Bozkulak, Ayla Aksoy Aksel, Murat Gülsay 980 nm diyot lazer ile doku kaynağı optimal parametrelerin saptanmasına yönelik ön çalışma.

Sosyal Medyada Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir