Lazer isimlendirilmesi aktif ortamına ,dalga boyuna,ulaştırma sistemine,salınım moduna ,doku absorbsiyonuna ve klinik uygulamalarına bağlıdır.

1.Argon Lazerler

Argon lazerlerinin iki dalga boyu vardır: 488 nm (mavi) ve 514 nm (mavi-yeşil). Argon lazerin 488 nm dalga boylu olanı yaygın olarak kompozit rezin uygulamalarında, diş beyazlatma ve çürük koruma çalışmalarında kullanılmaktadır.514nm dalga boyu kırmızı pigmentte tepe noktası absorbsiyonuna sahiptir.Hemoglobin,hemosiderin ve melanin içeren dokular bu lazer ile etkileşime girer.Mükemmel hemostatik kabiliyetleri olan kullanışlı cerrahi bir lazerdir.Dokuyla kontak halinde kullanılmak üzere akut enflamatuvar periodontal hastalığı ve hemangioma gibi yüksek derecede vaskülarize lezyonların tedavisinde kullanıma uygundur.Her iki dalga boyu da çürüklerin belirlenmesinde kullanılır.Argon lazer ışığı çürükleri aydınlattığında çürük bölge koyu turuncu kırmızı renkte görülür ve etraftaki sağlıklı yapılardan kolayca ayırt edilebilir.

2.Diode Lazer

Dalga boyu 800-980 nm arasındadır.Her makine lazer enerjisini fiberoptik yolla ,devamlı-dalga aralıklı-vurumlu modda ulaştırır ve genellikle doku ile temas halinde yapılır.Bu lazerler yumuşak doku cerrahisinde güvenli bir şekilde mine,dentin ve semente yakın bir şekilde kullanılabilir.Diode,gingiva ve mukoza kesim ,koagulasyonu ve yumuşak doku küretajı veya sulkuler temizleme için hazırlanmış mükemmel yumuşak doku cerrahi lazeridir.Yarı iletken diode lazer:30mW Ga1As yarı iletken lazer cihazı duyarlılığı önlemek için geliştirildi.Olası hipersensitif dentinin kurutulmasından sonra lazer 30snden 3dakikaya periyodik olarak ışınlanan dişin yüzeyi ile direk temas içinde kullanılır.

3. Karbondioksit (CO2) Lazer

Dalga boyu 10600nm dir.Su tarafından çok iyi absorbe olur.Hızlı bir şekilde yumuşak doku kaldırılmasında kullanılır ve dokunun içine çok derin olmayan penetrasyonu vardır.Özellikle yoğun fibrotik doku kesiminde kullanışlıdır. Güçlü hemostatik ve bakterisidal etkili olduğu ve minimal skar dokusu oluşturduğu belirtilmiştirEn kuvvetli hemostaz CO2 lazeriyle gerçekleşirken en geç iyileşme de bu lazerle elde edilir. Hızlı ve kanamasız çalışması, tek endikasyonu olan yumuşak doku cerrahisi için CO2 lazerini uygun bir seçenek kılarken sert dokularda en kısa etkileşimde bile yaratabileceği karbonizasyon nedeniyle sert doku komşuluğunda kullanımı mikroskop büyütmesi gibi çok detaylı kontrol altında gerçekleştirilmelidir..

4.Nd:YAG Lazer

İlk üretilen ve diş hekimliğinde ilk kullanılmaya başlanılan lazer sistemidir.Genellikle iyi hemostatik özelliğe sahip dental yumuşak dokuların kesimi ve koagulasyonu için kullanılır.Bu lazerler büyük patolojik sterilizasyonu ve kapatılması için kullanılabilir. Başlangıçta Nd:YAG lazerler büyük patolojik olguların eksizyonunda kullanılmış olmasına karşın direkt kontaklı iletim sistemi olan fiber optik kabloların geliştirilmesiyle yalnızca kesme değil, aynı zamanda steril etme ve örtme işlemleri de çok düşük güçlerde yapılabilir hale gelmiştir.Nd:YAG lazer ile; gingivoplasti,gingivektomi,protez kaynaklı hiperplazilerin alınması,gingival hipertrofinin azaltılması,implant üzerinin açılması,sürmemiş dişin üzerinin açılması,yumuşak doku müdahalesiyle kuron boyu uzatma,küretaj,apse insizyonu ve drenajı,eksizyonel ve insizyonel biyopsiler,postoperatif granulasyon dokusunun uzaklaştırılması,frenektomi,endodonti,rezin veya gütaperka gibi kanal dolgu materyallerinin çıkarılması,kole bölgesinde hassasiyet tedavisi gibi işlemler yapılabilir.

5.Ho:YAG Lazer

Dalga boyu 2120nmdir.Ho lazeri genellikle temporomandibular eklemin arthroskopik cerrahisi için kullanılır.

6. Er:YAG Lazer(Erbium-doped:Yttrium, Aluminum ve Garnet)

Dalga boyu 2940 nm’dir.Suda en iyi absorbe olan lazerdir.Erbium lazerlerle yapılan kesikler neredeyse tüm cerrahi yöntemlerden daha çabuk iyileşme gösterir.Bunun temel sebebi lazerin yumuşak dokuya termal olarak çok az zarar vermesidir.Bulazerin avantajı Restoratif diş hekimliği için gingivaya çok yakın olan çürük lezyonu tedavi edilebilir olması ve aynı aletle yumuşak dokuyu yeniden konumlandırabilmesidir.Er:YAG lazer ile;kavite preperasyonu,direkt pulpa kuafajı,minenin pürüzlendirilmesi,fissür örtücü, dolgu materallerinin uzaklaştırılması(kompozit rezin,cam iyonomer siman…vb), kole bölgesindeki hassasiyet tedavisi,gingivektomi,ağız içi yumuşak doku cerrahisi,apikal rezeksiyon cerrahisi,endodontik kavitenin hazırlanması,kök kanallarının temizlenmesi,kök kanallarının genişletilerek hazırlanması,pulpa ekstirpasyonu,pulpa amputasyonu gibi işlemler yapılabilir.

7. Er,Cr: YSGG Lazer (Erbium, Chromium-doped:Yttrium, Scandium, Gallium ve Garnet)

Dalga boyu 2780 nm olan ve sadece sert dokuda kullanılan lazer tipidir.

Kaynaklar

  • http://dent.ege.edu.tr/yayinlarimiz/bitirme_tezleri/pdf/249.pdf
  • https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsInVh5vLAhXDmHIKHbg2BgwQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ido.org.tr%2Flib_yayin%2F174.pdf&usg=AFQjCNF74Y3G2g4BDvdNfjWPBswAWjitKQ&sig2=KfPeP954WYlSxaSBlyT47g&bvm=bv.115339255,d.bGQ
  • https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsInVh5vLAhXDmHIKHbg2BgwQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fdfd.atauni.edu.tr%2FUploadsCild%2Ffiles%2F2007-2%2F2007_2_6%2520.pdf&usg=AFQjCNF0xqRGeAEVQnQe2Geeqj1ZTj-oKw&sig2=d6JS05lDw84ti-d9PkAiUA&bvm=bv.115339255,d.bGQ

Sosyal Medyada Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir